Guangzhou Hongyuan (Hongyuan) Stage Lighting Audio Technology Co., Ltd.
Contact: Mr. Zhou
Mobile: 15099981784
Phone: 020-36775856
Fax: 020-36775856
Email: stagelight86@163.com
Address: No.4 Industrial Zone, Dabutou, Offshore Sea, Xinxin Town, Shijing Town, Baiyun District, Guangzhou
Online consultation Online consultation


Guangzhou Hongyuan (Hongyuan) Stage Lighting Audio Technology Co., Ltd.
Phone: 020- 36775856
Fax: 020- 36775856
Mobile: 18102258787
Email: stagelight86@163.com
light122@yahoo.cn
cocoxu58@yahoo.com.cn
Address: No.4 Industrial Zone, Dabutou, Offshore Sea, Xinxin Town, Shijing Town, Baiyun District, Guangzhou

Domestic sales hotline:
Contact: Mr. Zhou
Mobile: 15099981784

Foreign Sales Hotline:
Contact: Ms. Xu
Mobile: 13286848787

Copyright ? Guangzhou Hongyuan (Hongyuan) Stage Lighting & Audio Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
Technical Support: Yingxun Technology