Guangzhou Hongyuan (Hongyuan) Stage Lighting Audio Technology Co., Ltd.
Contact: Mr. Zhou
Mobile: 15099981784
Phone: 020-36775856
Fax: 020-36775856
Email: stagelight86@163.com
Address: No.4 Industrial Zone, Dabutou, Offshore Sea, Xinxin Town, Shijing Town, Baiyun District, Guangzhou
Online consultation Online consultation
230W Beam Light
4000W Mechanical Follow Light
200W Moving Head Light
700W Beam Light
30W LED Moving Head Light
100W LED Moving Head Light
300W Beam Light
Copyright ? Guangzhou Hongyuan (Hongyuan) Stage Lighting & Audio Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
Technical Support: Yingxun Technology